Wandelen in het beton 2

Ma Aisa hóórt rond

Lopen lopen is gezond, zitten zitten maakt je rond, is de strijdkreet van het Bijlmer wandelgroepje. Vandaag liepen deze babyboomers naar Mama Aisa, het grote beeld van de Surinaamse moeder Aarde dat Chaim Oren maakte in 1986. Het staat op een eilandje in Cola Kreek, een vijver die is genoemd naar de gelijknamige Cola Kreek in Suriname.

Multiculti

Ma Aisa hóórt rond: zij is de universele godin in de winti-cultuur.Volgens Talita zit IN het beeld een echt klein beeldje, de baby van Ma Aisa. De bollen op haar jurk en in het gras stellen de sterrenbeelden Grote en Kleine Beer voor, de verbinding tussen hemel en aarde.
Dit beeld speelt een centrale rol in Vluchtwegen (2006) van Michiel van Kempen. Dat boek gaat over het ontstaan van de multiculturele samenleving in de Bijlmermeer, tussen midden jaren zestig tot aan de Bijlmerramp. Het beeld staat symbool voor de verbroedering van de verschillende nationaliteiten.
Op 4 oktober 1992 stortte een Boeing op de flats Groeneveen en Kruitberg. Vlakbij die plek staat dit beeld van Chaim Oren; in de roman heet hij Aaron Lobel.

Expositie

Chaim Oren hoopt in februari 2018 zijn 70e verjaardag te vieren met een solo expositie in Arti Et Amicitiae. Een deel van de kosten moet hij via crowd funding bij elkaar krijgen. (Maak €5 of een veelvoud daarvan over op giro NL40 INGB 0658518720 t.n.v. mhkeja om dit te steunen EN een kans te maken op het schilderij dat onder de sponsors wordt verloot.)